[Update] WordPress 6.4 ra mắt với 100 cải tiến về hiệu năng