Nâng cao tối ưu trải nghiệm người dùng cho website mới nhất